Jäseneksi yhdistykseen

Kuka voi olla jäsen?

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen suomen kansalainen, jolla on konemestarikoulutus, energiainsinööri, muu teknillinen tai merenkulkualan koulutus, sekä sellainen koneenhoitaja, joka toimii niin vaativissa tehtävissä, että kyseiset tehtävät voidaan rinnastaa alikonemestarin pätevyyttä vaativiin tehtäviin, ja joka hyväksyy yhdistyksen toiminta periaatteen ja säännöt. Viimeksi mainitut jäsenet on katsottava eronneeksi, kun he siirtyvät pois kyseisistä tehtävistä. Eläkkeelle jäävä säilyttää kuitenkin jäsenyytensä.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi ns. passiivijäsenenä edellä mainitun koulutuksen omaavan henkilön, joka suorittaa jäsenmaksun johonkin toiseen ammattiliittoon, ei kuitenkaan sellaiseen, joka kuuluu samaan keskusjärjestöön kuin Suomen Konepäällystöliitto ry. Passiivijäsen ei voi asettua liiton puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenten vaaliin.

Jäseneksi voi ilmoittautua yhdistyksen kuukausikokouksessa tai toimittamalla ilmoittautumiskaavakkeen yhdistyksen hallituksen jäsenelle. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenen tultua hyväksytyksi hallitus toimittaa uudelle jäsenelle yhdistyksen säännöt. Myös kaikki liiton neuvottelemat vapaa-aikaa koskevat yhteisöetuudet sekä liiton julkaisema jäsenlehti Voima ja Käyttö kuuluvat jäsenetuihin.

Miksi liittyä?

Suomen Konepäällystöliiton tehtäviä ovat mm.

  • jäsenkunnan etujen valvominen työelämässä
  • jäsenkunnan sosiaalisten, ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto:

  • tekee työ- ja virkaehtosopimuksia
  • osallistuu STTK:n eri toimielinten jäsenenä
  • osallistuu merenkulun kotimaisen ja kansainvälisen työ- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön valmistelutyöhön

Jäsenmaksu

Suomen Konepäällystöliiton jäsenmaksu vuodelle 2024 on 1,2 % verotettavasta tulosta.

Jäsenhakemuskaavakkeen voit tilata liiton toimistosta tai voit myös tulostaa sen tästä jäsenhakemus (pdf tiedosto 50 kt).
Kaavakkeen voit tulostaa neljänä kappaleena, jakelu on seuraava:
1 työnantajalle (perintäsopimus),
1 jäsenelle,
1 liitolle,
1 jäsenyhdistykselle.

Yhdistyksemme No. on 13.

Ota yhteyttä sihteeriin!