Kerho

Kerhon tarkoituksena on koota Suomessa eri yritysten ja yhteisöjen palveluksessa toimivat ja toimineet entisen Suomen Konetekniset – Finnish Technicals ry:n jäsenet aktiiviseen yhteistoimintaan, sekä toimimaan yhdyssiteenä Lahden Konemestariyhdistyksen kerhon jäsenten välillä.

Martti Kopponen
Kerhon puheenjohtaja

Kerhon toimintaohje

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

LAHDEN KONEMESTARIYHDISTYS ry:n KONETEKNIKKOKERHO

LAHDEN KERHON TOIMINTAOHJE

1.   Kerhon toimialue käsittää koko Suomen ja sen kotipaikkana on Lahti.


2.   Kerhon tarkoituksena on koota Suomessa eri yritysten ja yhteisöjen palveluksessa toimivat ja toimineet entisen Suomen Konetekniset – Finnish Technicals ry:n jäsenet aktiiviseen yhteistointaan, sekä toimimaan yhdyssiteenä Lahden Konemestariyhdistyksen kerhon jäsenten välillä.

Huolehtia toiminnassaan Lahden Konemestariyhdistyksen toimintaohjeiden ja sääntöjen noudattamista.


3.   Kerhon jäsenistön muodostavat Suomen Konepäällystöliitto ry:n, entisen Suomen Konetekniset yhdistyksen jäsenet. Kerhon toimihenkilöt pitävät toimipaikat ja osoitteet sisältävää jäsenluetteloa. Luettelosta toimitetaan ajan tasalle päivitetty kopio Lahden Konemestariyhdistykselle.


4.   Kerho ei ole rekisteröity yhdistysrekisteriin, eikä se voi kantaa jäsenmaksua. Toiminta rahoitetaan Lahden Konemestariyhdistyksen kautta tulevalla jäsenmaksun palautteella jäsenmäärän suhteessa. Kerho voi hankkia varoja myös omalla harrastustoiminnallaan, Varat tulee käyttää kerhon toimintaan.


5.   Kerhon asioita hoitaa kerhon puheenjohtaja ja hänen varahenkilö. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kerhon jäsenistä, vuoden ensimmäisessä kokouksessa vuodeksi kerrallaan. Kokouksesta on ilmoitettava kerhon jäsenille kirjallisesti, kirjeellä, sähköpostille tai Voima ja Käyttö lehdessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksessa voidaan valita jaosto tietyn tapahtuman järjestämistä varten.


6.   Kerhon toimihenkilöiden tehtävät:
Puheenjohtaja kutsuu kerhon jäsenet kokouksiin, hoitaa kerhon taloutta, pitää kirjaa tuloista ja menoista sekä esittää kirjanpidon toimikauden päätyttyä seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Lisäksi kokouksissa on tehtävä pöytäkirja tai vähintään muistio. Pöytäkirjan/muistion kirjoittaa kunkin kokouksen valitsema sihteeri. Puheenjohtajan ollessa estynyt edellä kerrotuista toimista, tehtävät siirtyvät varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja huolehtivat ja vastaavat kerhon jäsenistön antamista tehtävistä, sekä Lahden Konemestariyhdistyksen sääntöjen ja näiden toimintaohjeiden mukaisesti.


7.   Nämä Kerhon toimintaohjeet on vahvistettu Lahden Konemestariyhdistys ry:n kokouksessa 5.2 2009. Jos näihin toimintaohjeisiin kerhon jäsenet haluavat tehdä muutoksia, on muutosehdotukset tehtävä kirjallisesti ja hyväksytettävä yhdistyksen vuosikokouksella.
             
Lahdessa 30.01.2009
             

Matti Kopponen                             Reijo Nyman
Kokouksen puheenjohtaja         Kokouksen sihteeri


Toimintaohje hyväksytty Lahden Konemestariyhdistyksen vuosikokouksessa 5.2.2009